Veštine prezentacije

Majstorstvo veštine prezentovanja je u tome kako ćete svojom porukom zainteresovati publiku koja će čuti, osetiti i razumeti vaše poruke tokom prezentacije. Nije dovoljno samo jasno govoriti, koristiti dopadljive vizuelne prikaze i koristiti gomilu drugih podataka kako bi vaša prezentacija bila efektna. Majstorstvo veštine prezentovanja je u tome kako ćete svojom porukom zainteresovati publiku koja će čuti, osetiti i razumeti vaše poruke tokom prezentacije.

Sadržaj treninga

 • Istraživanje očekivanja sagovornika
 • Postavljanje ciljeva prezentacije
 • Definisanje ključnih poruka
 • Priprema prezentacije
 • Upotreba govora i glasa tokom prezentacije
 • Govor tela i pokreti tokom prezentacije
 • Gde treba da stojimo/sedimo
 • Održavanje kontrole tokom prezentacije
 • Tehnike za eliminaciju straha pre prezentacije
 • Efektivno i sugestivno prenošenje poruke tokom prezentacije
 • Kako izaći na kraj sa „nezgodnim“ učesnicima prezentacije
 • Kako napraviti prezentaciju koja je svima interesantna

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Ovladano veštinom komunikacije sa publikom
 • Savladane tehnike za izradu strukture prezentacije
 • Aktivna upotreba neverbalne komunikacije tokom prezentacije
 • Veći stepen emocionalne stabilnosti tokom prezentacije
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama