Šta je i čemu služi Design Thinking?

Design Thinking Fundamentals

Design Thinking je pristup koji služi za stvaranje inovacija, razvoj inovacione kulture i kreativnosti u organizacijama. Putem ovog pristupa razvijamo postojeće ili nove proizvode, unapređujemo procese poslovanja, iskustva naših klijenata tokom usluživanja ili iskustva zaposlenih radeći na employer branding kampanjama.

Pristup nam dokazuje da je svaki pojedinac kreativna osoba i da kroz četiri faze možemo doći do tržišno testiranog prototipa neke ideje. Ideja može biti postojeći ili novi proizvod, usluga, korisničko iskustvo – tokom usluživanja ili poboljšanje radnog okruženja za zaposlene.

Sadržaj treninga:

 • Šta je i kada koristimo Design Thinking
 • Istraživanje kao polazna tačka pristupa
 • Definisanje i realizacija istraživanja
 • Mapa stejkholdera
 • Određivanje karakteristika korisnika – “Persona”
 • Formulacija problema korisnika
 • Dizajn mape korisničkog iskustva
 • Opisivanje problema korisnika
 • Ideacija i prototipiranje novog korisničkog iskustva i rešenja
 • Određivanje prioritetnih ideja
 • Razvoj mogućih scenarija usluga
 • Faza testiranja novog korisničkog iskustva ili proizvoda
 • Predstavljanje novog korisničkog iskustva i proizvoda

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • Saznati kako da pristupite istraživanju potreba korisnika i prepoznavanju istih;
 • Kako strateški sintetisati korisnička istraživanja i identifikovati mogućnosti za dizajn novih proizvoda i usluga;
 • Upotreba krativnih alata za razvoj prototipa i oživljavanje proizvoda ili usluge;
 • Efikasno testiranje nove ideje i prikupljanje povratnih informacija od korisnika.

Trener:

Uglješa Atanacković, trener, fasilitator i konsultant sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, akreditovani Design Thinking fasilitator.

Trajanje treninga i metodologija rada:

Trening je raspoređen u tri bloka tokom svakog dana sa pauzama uz mnogo interaktivnog rada, poslovnih simulacija, grupnih diskusija i rada na studijama slučaja.

Kotizacija:

Kotizacija za učešće na treningu iznosi 349 EUR PDV i obuhvata: prisustvo treningu, radne materijale , skriptu i prezentaciju, ručak i osveženje, sertifikat.

Za rane prijave, 30 dana pre početka treninga i više prijavljenih odobravamo popust.

Prijava i informacije:

Kako bi obezbedili svoje mesto na treningu neophodno je izvršiti prijavu i uplatu, jer je broj mesta ograničen.

Prijavu na trening možete izvršiti putem sledećeg linka