Kreativno razmišljanje i kreativnost

Razvoj inovacione kulture i kreativnosti postaje imperativ u današnjem poslovanju u težnji da se kompanija izdvoji od ostalih na tržištu sa svojim proizvodima, uslugama i procesima. Upotrebom alata za kreativno i strateško razmišljanje dokazujemo da je svaki pojedinac kreativna osoba i može svojim idejama doprineti razvoju inovacija, povećati kreativnost i kreiranju novih strateških pravaca kompanije.

 

Sadržaj treninga:

 • Upoznavanje sa kreativnim pristupom
 • Kako mozak funkcioniše i koje su potrebe za kreativnim razmišljanjem
 • Kako inoviramo postojeće proizvode, usluge i procese na kreativan način
 • Na koji način proceniti u kojoj meri ideje mogu biti uspešne i korisne
 • Process odlučivanja za koju ideju od ponuđenih kreativnih rešenja se odlučiti
 • Kako razvijamo postojeće kreativne ideje
 • Postavljanje granica između mašte i realnog plana u kreativnom procesu

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • Razvoj kreativnog razmišljanja
 • Samostalno korišćenje alata za razvoj kreativnih ideja
 • Unapređenje i inoviranje proizvoda, usluga i procesa
 • Strateško rasuđivanje i donošenje strateških odluka o upotrebi kreativnih ideja
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama