Upravljanje i postavljanje ciljeva

Pravilno postavljeni ciljevi poslovanja nam usmeravaju pažnju na zadatak, pospešuju ulaganje truda, povećavaju ustrajnost i pospešuju upotrebu novih strategija kada stare nisu dobre. Dobar cilj daje nam dugoročnu viziju i motivaciju, pomaže u fokusiranju na sticanje novih znanja, organizaciju vremena i resursa što omogućava da maksimizirate svoje napore. Pravilno postavljeni ciljevi nam usmeravaju pažnju na zadatak, pospešuju ulaganje truda, povećavaju ustrajnost i pospešuju upotrebu novih strategija kada stare nisu dobre. Ispravno postavljanje ciljeva je proces koji se uči. I ne treba da se iznenadite kada vaši ciljevi postanu samoispunjujuće proročanstvo.

Sadržaj treninga

  • Šta su ciljevi?
  • Osobine ciljeva
  • Kako ciljevi pospešuju rezultat?
  • Modeli za definisanje ciljeva
  • Izrada plana realizacije ciljeva
  • Strategije motivacije za realizaciju ciljeva

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Ovladano alatom postavljanja ciljeva
  • Veća efikasnost i usmerenost u svim životnim poljima
  • Motivisanost ka ostvarenju ciljeva
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama


Slični treninzi

» First time manager
» Kreiranje prioriteta