Kreiranje prioriteta

Prioriteti nam pružaju mogućnost da definišemo glavne aktivnosti koje je potrebno uraditi kako bismo postigli naše ciljeve. Jednostavnim alatima možete ovladati veštinom definisanja prioriteta. Planiranje ustvari daje pravac i smisao poslovnim aktivnostima, omogućava vam da iz relativne udobnosti svoje sobe ili kancelarije prođete sve detalje, razmislite o pametnoj upotrebi resursa sa kojima raspolažete i o svim aktivnostima koje treba da sprovedete da biste ostvarili poslovne ciljeve. Kako bi ostvarili poslovne ciljeve vaš glavni zadatak je da odredite prioritetne aktivnosti i njih uradite.

Sadržaj treninga

  • Poslovno planiranje
  • Dugoročno i kratkoročno planiranje
  • Definisanje prioriteta
  • Kako složiti prioritete
  • Preslagivanje prioriteta

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Ovladano veštinom planiranja
  • Određivanje prioritetnih radnih zadataka
  • Preslagivanje prioriteta u toku planiranih radnih aktivnosti
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama