Delegiranje radnih zadataka

Delegiranje smanjuje vlasititi obim posla i nivo stresa čime ostavljamo prostor da se bavite organizacionim razvojem i strategijom poslovanja. Efektivno delegiranje može da pruži bitne koristi kako vama lično tako i vašim zaposlenima i vašoj organizaciji. Kada delegirate, možete smanjiti sopstveni obim posla i nivo stresa tako što ćete sa svoje liste poslova izbrisati zadatke za koje su drugi kvalifikovani. Na taj način ostaće vam više vremena da se usmerite na projekte koji zahtevaju vaše veštine i nadležnost i da prihvatite odgovornosti višeg nivoa kao što su planiranje, sprovođenje poslovnih analiza, kontrolisanje poslovanja i rešavanje ključnih problema u radu sa zaposlenima.
Sadržaj treninga
  • Smernice za delegiranje
  • Priprema delegiranja
  • Šta delegirati?
  • Šta da ne delegirate?
  • Prenošenje zaduženja
  • Nadgledanje delegiranog

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Znati šta možemo i kome delegirati
  • Ovladano veštinom pripreme delegiranja
  • Napravljen lični plan delegiranja
  • Stečene veštine nadgledanja delegiranja
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama