Efikasni sastanci i delegiranje

Poslovni sastanci predstavljaju svakodnevi deo poslovanja i imaju izuzetan značaj za razvoj poslovanja i kompanije. Kako održati efikasan sastanak na kojem će biti donesene odluke koje će se sprovoditi? Kako se nositi sa svim preprekama u toku sastanka? Na koji način izaći na kraj sa “minerima” sastanka? Mnoga su pitanja i nedoumice u koje sami zapadamo u toku sastanka. Ovaj trening nudi korisne alate i tehnike za uspešno realizovanje poslovnih sastanaka.

Sadržaj treninga

 • Značaj poslovnih sastanaka
 • Svrha i ciljevi poslovnih sastanaka
 • TCI model komunikacije tokom sastanaka
 • Faze poslovnog sastanka
 • Vođenje sastanka i moderiranje diskusije
 • Kako kada stvari krenu naopako na sastanku
 • Simptomi lošeg ili odsustva delegiranja
 • Šta (ne)treba delegirati?
 • Načini i stepeni delegiranja aktivnosti
 • Delegiranje u praksi

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 •  Znate efikasno pripremiti sastanak
 • Stičete veštinu vođenja sastanaka i aktivnog učestvovanja
 • Dobijate konkretne alate za rešavanje poteškoća koje se mogu pojaviti u toku sastanka
 • Ovladaćete efiksanim alatima za delegiranje poslovnih zadataka
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama