Emocionalna inteligencija u poslu

Emocionala inteligencija u poslu je veština koja se uči, razvija i usavršava a čini neophodnu komponetnu našeg uspeha. Istraživanja dokazuju da svega 25% našeg uspeha zavisi od našeg znanja koje posedujemo dok 75% našeg uspeha zavisi od emocionalne inteligencije. U poslovnom okruženju od izuzetne je važnosti prepoznati svoje i tuđe emocije kako bi doneli prave odluke i postupili na najbolji mogući način.

 

Sadržaj treninga

 • Pojam emocija
 • Emocionalna pismenosti
 • Osnovne emocije
 • Šta je emocionalna inteligencija
 • Koje su komponente emocionalne inteligencije
 • Primena emocionalne inteligencije
 • Emocionalna inteligencija i profesionalni uspeh
 • Kako razvijati emocionalnu inteligenciju
 • Uloga emocija u donošenju odluka

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Upoznatost sa osnovnim emocijama
 • Ovladavanje osnovnim emocijama i emotivnim stanjima
 • Prepoznavanje emocija
 • Samostalno i efikasno donošenje odluka
 • Razvoj samosvesti i samopouzdanja
 • Bolje razumevanje komunikacije
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama