Otporni na stres

Zaposleni koji poseduju visok stepen produktivnosti i uspešnosti u obavljanju radnih zadataka ovladali su tehnikama otpornosti na stres i stresne situacije. Ključ današnje produktivnosti i uspešnosti u poslovnom okruženju je ovladavanje tehnikama otpornosti na stres i stresne situacije, te postizanje balansa. Najefikasniji način da postignemo balans i otpornost na stres je da ovladamo našim mislima i načinom razmišljanja. Trening kroz efikasne tehnike i alate menja način razmišljanja o problemima i uči nas kako se odazvati na njih.

Sadržaj treninga

 • Simptomi stresa
 • Izvori stresa
 • Individualni i organizacioni efekti stresa
 • Burn out sindrom i njegove faze
 • Strategije izgradnje otpornosti na stres
 • Lični plan suočavanja sa stresom
 • Rezilijentnost

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Objektivno analizirate i prepoznate svoje misli
 • Naučiti kontrolisati svoje misli
 • Povećati svoju produktivnost sa povećanjem otpornosti na stres
 • Izradite svoj lični plan otpornosti na stres
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama