Telefonska naplata potraživanja

Očuvati postojeći odnos s klijentima i naplatiti potraživanja bez narušavanja dobrog odnosa između kompanije i klijenta. Potraživanja su sastavni deo imovine svake kompanije, a nastaju kao posledica “loše prodaje”. Glavni cilj nam je da osiguramo naplatu potraživanja u kompaniji koristeći vlastite resurse kontakt centra. Ipak, veoma smo svesni važnosti očuvanja postojećeg odnosa s klijentima – zato je glavni cilj da naplatimo potraživanje bez narušavanja dobrog odnosa između kompanije i klijenta.

Sadržaj treninga

 • Osnovni pojmovi naplate potraživanja
 • Važnost lojalnosti klijenata
 • Sistem naplate potraživanja
 • Koraci u naplati potraživanja
 • Otvaranje komunikacije
 • Kako izbeći “da vas se reše”
 • Kako reagovati na izgovore
 • Upravljanje strahom
 • Kako sa agresivnim klijentima
 • Kreiranje ugovora sa klijentom
 • Kako prilikom drugog i trećeg poziva
 • Problem u naplati potraživanja

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Ovladavanje veštinom naplate potraživanja
 • Povećan obim naplate potraživanja
 • Očuvanje odnosa sa klijentima u procesu naplate potraživanja
 • Eliminisanje konfliktnih i negativnih situacija
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama