Storytelling za lidere - pričanje motivacionih priča

Zamislite da imate instant sposobnost da privučete pažnju grupe ljudi, usmerite ih ka ostvarenju poslovnih ciljeva i pokrenete promenu kod njih. Vešti pripovedači kao menadžeri i rukovodioci timova koriste svoje reči i glas da prenesu poruku svojim zaposlenima i pri tome izbegnu da budu blagi, monotoni i sa ponavljanjem uvek istih informacija. Prenesite vašu poruku na drugi način, prenesite životne situacije u poslovni kontekst i motivišite vaše zaposlene na neuobičajni način.

Sadržaj treninga

 • Šta čini dobru priču?
 • Koristi od pričanja priča
 • Kako primetiti “priču” u svakodnevnim aktivnostima
 • Kada pričamo priče
 • Koje teme koristimo za pričanje priča
 • Kreiranje strukture priča
 • Upotreba različitih tonaliteta glasa kod pričanja priča
 • Izbegavanje pripovedačkih zamki

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju 

 • Razviti veštine uticaja i prenošenja informacija kroz priču
 • Naučiti koristiti priče tokom prezentacija, sastanaka, treninga…
 • Izgraditi veštinu naracije
 • Ovladati veštinom motivacije kroz pričanje priča
 • Samostalno kreirati priče na osnovu svakodnevnih događaja
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama