e-FASILITATOR & e-TRENER

Pružite sebi mogućnost da ovladate veštinom dizajna i realizacije online procesa fasilitacije i treninga uz korišćenje savremenih alata koji imaju za zadatak da motivišu učesnike za učešće u online programima i održe njihovu pažnju. Trening pruža savete i trikove za online fasilitaciju i treninge uz praktično izvođenje treninga i feedback sesije trenera i učesnika.

 

Sadržaj treninga

Prvi trening dan

 • Promene u načinu učenja tokom pandemije
 • Mogućnosti i izazovi novog načina učenja
 • ICT alati za online fasilitaciju i trening
 • Prednosti i mane pojedinih ICT alata – Kako izvući maksimum od svakoga alata?
 • Važni elementi online učenja

Drugi trening dan

 • Osobine dobrog online fasilitatora i trenera
 • Izazovi rada sa velikim grupama u online okruženju
 • Ograničenja online metoda učenja
 • Saveti i trikovi za online fasilitaciju i trening
 • Uključenje ko-fasilitatora i ko-trenera
 • Kako dizajnirati online trening

Treći trening dan

 • Praktično izvođenje demo trening sesija
 • Feedback učesnika i trenera

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Razumevanje promena u treninzima i obukama koje je donela pandemija COVID-19
 • Povećati stepen kompetentnosti za korišćenje alata za online treninge i obuke
 • Upoznavanje sa novom ulogom (zadacima i obavezama) online trenera i facilitatora
 • Podizanje nivoa svesti o izazovima online učenja
 • Ovladano online alatima za motivaciju i učešće učesnika na treninzima

 

Trening se izvodi u online okruženju i vremenski termin održavanja se prilagođava potrebama i mogućnostima učesnika.

Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama