Veštine radioničarkog rada

Radionica i radioničarski pristup u radi budi kreativnost, povećava produktivnost, inovativnost i motivisanost zaposlenih ukoliko se redovno primenjuje u radu. Želite da vaši zaposleni budu kreativni, produktivni, inovativni i motivisani tokom procesa stvaranja proizvoda i usluga, brzo i zabavno reše problem sa kojima se susreću u poslovanju. Cilj svake radionice je da se zaposleni usmeravaju ka nekom zajedničkom radu, bilo to sticanje znanja i veština ili izrada nekih konkretnih proizvoda. Kada se prođe obuka iz radioničarskog rada i kada se shvate njene osnovne karakteristike, ona postaje deo svakodnevnog razmišljanja i veoma lako se primenjuje u radu.
Sadržaj treninga
 • Osnovni principi radioničarskog rada
 • Pojam radionice
 • Vrste radionica
 • Oblici rada tokom radionice
 • Tehnike radioničarskog rada
 • Aktivnosti tokom radionica
 • Podsticanje komunikacije tokom radionice
 • Rešavanje konflikta tokom radionice
 • Evaluacija procesa i radionice

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Definisanje ciljeva radionice
 • Kako napraviti plan radionice
 • Koje aktivnosti odabrati prilikom izrade radionice
 • Kako rešiti konflikte koji nastanu
 • Važnost evaluacije
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama