Interno preduzetništvo

Znate li da prema najnovijim istraživanjima inicijative internih preduzetnika kompanijama u formi novih proizvoda i usluga donose više od 25% prihoda od ukupne prodaje na svetskom nivou. Verujemo da želite zaposlene koji su motivisani, emocionalno vezani za preduzeće, prepoznaju buduća tržišna kretanja i identifikuju tržišne prilike. Razvojem kulture internog preduzetništva i preduzetničkih kompetencija kod zaposlenih razvijamo istrajnost, spremnost na preuzimanje rizika, poslovni entuzijazam, kreativnosti poimanje funkcionisanja tržišta i profitabilnosti poslovanja.

 

Sadržaj modula treninga

 1. Ja (interni) preduzetnik?!
 2. Temeljni uspešnog internog preduzetništva i razumevanje tržišta
 3. Organizacija preduzeća
 4. Upravljanje preduzećem
 5. Finansije za interne preduzetnike i profitabilnost preduzetničkog poduhvata
 6. Implementacija poduhavta uz mentorsku i coaching podrušku

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Razvoj novih tržišta
 • Inovativni razvoj novih i postojećih proizvoda/usluga
 • Prepoznavanje nedostataka u procesima i njihovo unapređenje
 • Preoblikovanje postojećeg biznisa
 • Spremnost na proaktivnost
 • Sposobnost pronalaženja i imlempentacije novih ideja
 • Veću otvorenost zaposlenih za promene
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama