Pet nedostataka u radu tima

Timski rad zahteva savladavanje određenih oblika ponašanja koje je, teoretski gledano jednostavno, ali i izuzetno naporno svakodnevno sprovoditi u praksi. Uspeh postižu samo one grupe koje prevaziđu to ljudima toliko svojstvno ponašanje koje podriva timove i stvara loše odnose unutar njih.

Pet nedostataka u timu nam ukazuje s kojim izazovima se i uspešni timovi susreću i pruža mogućnost da se tim adekvatno poveže, prevaziđe nedostatke i ostvari ciljeve.

Sadržaj treninga

  • Kako prevazići odsustvo poverenja
  • Strah od konflikta
  • Razvoj posvećenosti
  • Izbegavanje odgovornosti
  • Nezainteresovanost za rezultate

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Sposobni uraditi procenu svog tima
  • Utvrditi nedostatke svog tima
  • Izgraditi veštine i dobiti alate za prevazilaženje nedostataka
  • Usvojene metode za eliminisanje nedostataka
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama