Timski rad vs. grupa

Svaki tim je grupa, ali svaka grupa nije tim a najefikasniji način saradnje je timski rad. Kako funkcionišu grupe a kako timovi, po čemu su posebni i koji su elementi potrebni da bi neka grupa postala ti. Svaki tim prolazi kroz faze razvoja i nastajanja stoga je od izuzetne važnosti svoje upravljanje.

Sadržaj treninga

 • Osnovne karakteristike tima
 • Osnovne karakteristike grupe
 • Kakva je atmosfera u grupi i timu
 • Na koji način se vrši raspodela uloga
 • Kako se sarađuje
 • Ko preuzima ulogu vođe u grupi ko u timu
 • Faze u nastajanju tima

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Upoznatost sa osnovnim karakteristikama tima
 • Upoznatost sa osnovnim karakteristikama grupe
 • Simulacija rada u timu
 • Prepoznavanje faza u nastajanju tima
 • Prilagođavanje upravljanja grupom u odnosu na fazu nastajanja tima
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama