Upravljanje timom

Timski rad je pokretač uspeha svake kompanije koji zbližava zaposlene, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje članove da budu odlučniji i ambiciozniji. Sigurno znate da uspeh tima zavisi od veštine lidera da prepozna i iskoristi potencijale svojih zaposlenih dodeljujući im radne zadatke u odnosu na njihove sposobnosti i karakteristike koje utiču na njihovu motivaciju da posao bude kvalitetnije i brže urađen. Tokom treninga naučićete kako upravljati timom u njegovim različitim fazama i iskoristiti potencijale zaposlenih.

Sadržaj treninga

 • Koje su karakteristike visokoproduktivnih timova
 • Kako odabrati članove i formirati tim
 • Timske uloge i profilisanje članova
 • Povezivanje timskih uloga i njihovih karakteristika
 • Kako iskoristiti potencijal svakog člana tima u odnosu na njegovu ulogu i karakteristike
 • Životni ciklus i faze funkcionisanja tima
 • Šta uraditi kada tim ne funkcioniše
 • Reformisanje postojećeg tima
 • Kako voditi tim do izvrsnih rezultata
 • Karakteristike značajne za lidera tima

 

Koristi za Vas i vašu organizaciju

 • Razumećete nastanak, razvoj i funkcionisanje tima
 • Naučiti koristiti alat za procenu timskih uloga
 • Iskoristiti potencijal svojih zaposlenih u odnosu na njihove karakteristike
 • Razumeti ponašanja zaposlenih u određenim fazama životnog ciklusa tima
 • Prilagoditi svoje rukovođenje u odnosu na karakteristike zaposlenih i fazu funkcionisanja tima
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama