Team building

Istraživanja su pokazala da je pored sigurnosti radnog mesta jedna od najvažnijih stavki za zadržavanje u kompaniji su dobri međuljudski odnosi. Team building može biti jedna od aktivnosti koja će dovesti do uspostavljanja i razvoja osećaja za saradnju među kolegama; razvijanje osećaja pripadnosti kompaniji, kao i međusobnog poverenja među svim zaposlenima nezavisno od pozicije na kojoj rade. Team building aktivnosti koje realizujemo imaju visok stepen angažovanja zaposlenih uz neposredno sticanje novih znanja i veština.

Kako pristupamo realizaciji team buildinga?

 1. Sastanak sa predstavnikom HR i nadležnim rukovodiocem – definišemo kompetence na kojima želite da se radi tokom team building-a
 2. Kreiramo team building aktivnosti i vežbe  tokom kojih ćemo raditi na razvoju kompetenci
 3. Realizacija team building aktivnosti – zabavno, relaksirajuće, takmičarski i edukativno.

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Podsticanje razvoja radnih odnosa
 • Povezivanje članova
 • Omogućavanje da članovi jedni druge vide u novom svetlu
 • Sticanje uvida u sposobnosti i talente drugih članova tima
 • Jačanje svesti o zajedništvu
 • Razvijanje jasnog i jedinstvenog identiteta grupe
 • Efikasnosti tima
 • Razvoj poverenja
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama