efikasan prodajni pristup u maloprodaji

Uspešne kompanije poseduju sistematičan put učenja detaljnog prodajnog procesa i strukture koji prolaze svi zaposleni.
 • 70% uspešnih kompaniji kroz trening ima detaljan prodajni proces i strukturu
 • 54% uspešnih kompanija ima sistematičan put učenja koji moraju da prođu svi zaposleni
 • 76% uspešnih kompanija svake godine sprovodi zvanična istraživanja o zadovoljstvu klijenata putem anketa i tajne kupovine
 • Uspešne kompanije investiraju 5-10% radnog vremena u edukaciju svojih zaposlenih i prodajne veštine u maloprodaji

Sadržaj treninga

 • Šta je prodaja?
 • Uloga i zadaci prodavca
 • Ko su kupci
 • Koji su motivi kupovine
 • Kreiranje želje za kupovinom kod kupca
 •  Strukture prodajnog razgovora
 • Faze prodajnog razgovora
 • Kako efikasno prezentovati proizvod
 • Prigovori i kako se sa njima nositi
 • Zlatna pravila prodaje

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Standardizovan proces prodaje
 • Rast nivoa prodaje
 • Unapređenje prodajnih veština
 • Praktični alati za prezentaciju proizvoda
 • Praktični alati za zaključenje prodaje proizvoda
 • Povećanje zadovoljstva kupaca
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama