Veštine direktne (b2b) prodaje

Verovatno ste već sa manjim ili većim uspehom učestovali u prodajnim pregovorima vašeg preduzeća sa drugim preduzećem u cilju prodaje i dalje distribucije proizvoda i usluga. Dajte sebi šansu da unapredite svoje veštine prodaje, uveravanja, pregovaranja i prezentacije proizvoda što će vam pružiti priliku da sa lakoćom i zabavom pregovarate i zaključujete ugovore. Pružite šansu sebi i svom prodajnom timu da unapredite svoje veštine uveravanja, pregovaranja, prezentacije proizvoda i uspešnog zaključenja prodaje.

Sadržaj treninga

 • Šest motiva kupovine
 • Proces kupovine
 • Koraci prodajne posete
 • Format prodaje u 5 faza
 • Veštine prezentacije proizvoda
 • Kako uveriti klijente u ispravnost njihove odluke
 • Signali prihvatanja, neslaganja i opreza prilikom prodaje
 • Rešavanje prigovora i žalbi
 • Veštine zatvaranja prodaje

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Prepoznavanje motiva kupaca
 • Ovladano veštinom procesa kupovine i kako zainteresovati kupca
 • Veština prodaje u 5 faza omogućava veću verovatnoću zaključenja prodaje
 • Lakše i efikasnije zaključenje prodaje
 • Efikasno rešavanje prigovora i nesigurnosti kupaca
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama