Organizaciona kultura

Organizaciona kultura predstavlja skup vrednosti, uverenja i običaja organizacije koje njeni članovi međusobno dele i prenose na nove članove. Snažne organizacione kulture karakteriše visoka odanost zaposlenih i posvećenost organizacionim ciljevima. Organizaciona kultura ima veliki uticaj na dugoročno poslovanje i finansijske performanse organizacije.

Tokom ove prezentacije predstavićemo vam:

  • Proces definisanja postojeće i buduće organizacione kulture
  • Instrument za merenje postojeće, idealne i željene organizacione kulture.

Molimo Vas da izvršite prijavu na događaj putem sledećeg linka: https://forms.gle/dQ8QwQfhAPCiejuTA